Behandeling van uw zaak


Melding

Meestal vindt een eerste melding telefonisch of via e-mail plaats (klik hier). Wanneer u de zaak per e-mail meldt, wordt telefonisch contact met u opgenomen om uw zaak kort te bespreken.
           

Kennismaking/introductie

Er wordt altijd gestart met een kennismakingsgesprek. Dat gesprek vindt meestal plaats op het kantoor te Utrecht (kaart/route), maar kan in overleg ook bij u thuis of op een locatie elders in het land plaatsvinden. Het kennismakingsgesprek op het kantoor te Utrecht is voor u altijd kosteloos. Het doel van dit gesprek is om zo goed mogelijk de aard, omvang en haalbaarheid van uw zaak vast te stellen. Tijdens dit gesprek krijgt u de gelegenheid te vertellen wat u is overkomen en welk letsel u heeft opgelopen.

U krijgt uitleg over de werkwijze van het kantoor en de kosten. Ook worden er met u afspraken gemaakt over de strategie die zal worden gevolgd om te proberen uw schade te verhalen. Na afloop van dit gesprek ontvangt u een opdrachtbevestiging om te ondertekenen.

Behandeling van uw zaak/aansprakelijk stellen

Nadat van u de getekende opdrachtbevestiging is ontvangen, wordt met de inhoudelijke behandeling van uw zaak begonnen. De wijze van behandelen is natuurlijk afhankelijk van de aard van uw zaak en de met u gemaakte afspraken. BAEN Advocatuur. vindt een goede communicatie met haar cliënten heel belangrijk. Het moet voor u altijd duidelijk zijn welke acties er door de advocaat worden ondernomen en op welke termijn. Ook moet voor u bekend zijn welke kosten eventueel voor uw rekening komen. Het is helaas niet altijd te voorkomen dat in juridische termen wordt gesproken of geschreven, maar naar u zal zoveel mogelijk in voor iedereen begrijpelijke taal worden gecommuniceerd. Soms is het noodzakelijk dat bij de behandeling van uw zaak ook derden worden ingeschakeld; u kunt daarbij denken aan een medisch adviseur of een rekenbureau voor de zeer complexe schadeberekeningen. BAEN Advocatuur. maakt alleen gebruik van zeer gerenommeerde bureau's waar zij zelf goede ervaringen mee heeft en die uw belang altijd voorop stellen.