Rechtsbijstandverzekering

Geschillenregeling
Wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft, staan in uw polis de voorwaarden voor rechtsbijstand door deze maatschappij beschreven. Bijna altijd is in deze polisvoorwaarden een geschillenregeling opgenomen voor het geval u het niet eens bent met de wijze waarop u wordt bijgestaan of wanneer u het niet eens bent met het oordeel dat men over uw zaak inneemt. U heeft dan meestal recht op een beoordeling van dit geschil door een onafhankelijke advocaat op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar. BAEN Advocatuur. kan deze beoordeling voor u doen: neem contact op

Procederen
Wanneer uw zaak wordt behandeld door een medewerker van uw rechtsbijstandverzekeraar en er wordt in uw zaak een procedure gestart, dan heeft u vrije advocaatkeuze. U mag zelf kiezen welke advocaat in de zaak voor u gaat procederen op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar en u hoeft geen advocaat te kiezen die in dienst is van deze verzekeraar. Dat is zelfs zo wanneer het voor de procedure niet per se noodzakelijk is dat een advocaat deze voert (bijvoorbeeld bij de kantonrechter). Het Europees Hof van Justitie heeft dit bepaald in haar arrest van 7 november 2013. Ook de (buitengerechtelijke bemiddelings)fase voorafgaand aan een mogelijke procedure valt volgens het Europees Hof van Justitie onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering, zo werd bepaald in de uitspraak van 14 mei 2020. Mocht in uw letselschadezaak een procedure gestart gaan worden, dan voert BAEN Advocatuur. deze graag voor u. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.