Bedrijfsongeval / beroepsziekte

Afbeelding invoegen
 

De werkgever heeft een zorgplicht voor zijn werknemers en in principe is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werk. Dit is alleen anders als de schade is ontstaan door opzet of bewust roekeloos handelen van de werknemer. De zorgplicht van de werkgever reikt ver. Ook schade ontstaan tijdens bijvoorbeeld de pauze of wanneer u voor uw werk ergens anders dan in het eigen bedrijf moet zijn, valt onder de zorgplicht van de werkgever. 

Naast een ongeval tijdens het werk kan ook sprake zijn van een langzaam ontstane schade als gevolg van een beroepsziekte. U kunt daarbij denken aan OPS (schilders-ziekte), RSI als gevolg van computerwerkzaamheden, asbestose door blootstelling aan asbest, burn out als gevolg van overmatige werktijden en werkdruk, etc. 

U heeft als werknemer een financiële en persoonlijke relatie met uw aansprakelijke werkgever. Dit maakt het voor u als werknemer lastig om uw werkgever aan te spreken voor uw schade. BAEN Advocatuur. begrijpt deze situatie en zal, na uitleg over uw rechten en plichten, altijd in goed overleg met u de werkgever benaderen. Wilt u nadere informatie of uw zaak aanmelden, neem dan contact op.