Mishandeling en misbruik

Afbeelding invoegen
 

Wanneer u slachtoffer bent van (seksueel) geweld zijn er verschillende mogelijkheden om te proberen uw schade te verhalen. Als de dader door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd, kunt u zich als slachtoffer voegen in de strafzaak. Dit betekent dat u uw schade in de strafzaak op de dader kunt proberen te verhalen. Ook kunt u de dader buiten het strafrecht om rechtstreeks aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Tot slot is er ook nog de mogelijkheid om een beroep te doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven als het niet mogelijk is om de schade op de dader te verhalen en de schade ook niet op een andere wijze wordt vergoed. BAEN Advocatuur. heeft ruime ervaring op alle drie deze terreinen en staat u graag bij: neem contact op