Gesubsidieerde rechtsbijstand


 

Wanneer u juridische hulp nodig heeft en uw inkomen ligt onder een bepaalde grens, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). U hoeft dan, afgezien van een eenmalige eigen bijdrage, geen advocaatkosten te betalen. Of u hiervoor in aanmerking komt wordt beoordeeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

 

 
BAEN Advocatuur. kan deze toevoeging voor u aanvragen. Het kantoor heeft een 'High Trust convenant' gesloten met de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat de aangevraagde toevoeging altijd wordt verleend, mits u aan de inkomensvoorwaarden voldoet. Ook wordt de toevoeging dan al binnen een paar dagen afgegeven. De eigen bijdrage, die door de Raad voor Rechtsbijstand wordt vastgesteld, is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. De eigen bijdragen voor 2023 vindt u in de onderstaande tabel.

Alleenstaand Normen 2023 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar 2021
Eigen Bijdrage 2023
Fiscaal Jaarinkomen in het peiljaar 2021
t/m € 21.300 € 218 t/m € 29.600
€ 21.301 - € 22.000 € 402 € 29.601 - € 30.700
€ 22.001 - € 23.300 € 574 € 30.701 - € 32.100
€ 23.301 - € 25.300 € 747 € 32.101 - € 35.900
€ 25.301 - € 30.000 € 918 € 35.901 - € 42.400
Boven de € 30.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging
Boven de € 42.400
 
Daarnaast blijven nog wel de kosten voor het werk van de medisch adviseur en voor het opvragen van medische informatie voor uw eigen rekening. Voor een medisch haalbaarheidsonderzoek kan echter bij de Raad voor Rechtsbijstand een subsidie worden aangevraagd. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u uitgebreidere informatie over de mogelijkheden en werkwijze.