Kosten


 

Wanneer een ander u letsel toebrengt en die ander is daarvoor aansprakelijk, dan is deze persoon/organisatie ook gehouden om uw schade te vergoeden. Daaronder vallen óók de kosten die u voor rechtsbijstand (uw advocaat) moet maken. Zodra de aansprakelijkheid door (de verzekeraar van) de tegenpartij wordt erkend, kan BAEN Advocatuur. u dus kosteloos bijstaan. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

Het kantoor beschikt niet over een derdengeldenrekening.