Tarieven

Afbeelding invoegen
 
Wanneer u door toedoen van een ander letsel oploopt, dan is die ander ook gehouden om uw schade te vergoeden. Onder deze schade vallen óók de kosten die u voor juridische bijstand (uw advocaat) moet maken. Vaak worden de advocaatkosten in letselschadezaken dan ook vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij en is de juridische bijstand voor u in dat geval kosteloos.
 
Mochten de kosten van de advocaat niet vergoed worden, dan worden deze kosten gerekend op basis van een uurtarief. Deze kosten bedragen in 2023 € 265,- per uur, exclusief btw (21%). 
 
Het kan nodig zijn om derden in te schakelen bij de behandeling van uw zaak. In de meeste gevallen zal bijvoorbeeld een medisch adviseur gevraagd worden om uw medisch dossier te beoordelen en te adviseren. De kosten van de medisch adviseur komen ook voor uw rekening. Vanzelfsprekend gebeurt dit in goed overleg met u. 
 
Kunnen er nog meer kosten voor uw rekening komen? Ja, soms moet het kantoor extra kosten voor u maken (zogenaamde 'verschotten'): bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten of kosten voor het opvragen van medische informatie. Deze kosten worden aan u doorberekend. U zult hiervan ook van tevoren op de hoogte worden gesteld. In de algemene voorwaarden staan deze kosten nader uitgewerkt.