Fout in product

<
Afbeelding invoegen
  Wanneer een product niet de veiligheid biedt die hiervan mag worden verwacht, dan is er sprake van een gebrekkig product. De producent is aansprakelijk voor de schade die het product heeft veroorzaakt. Het gaat hier om een risico-aansprakelijkheid van de producent. Dit betekent dat schuld van de producent niet hoeft te worden aangetoond. Het is voldoende om aan te tonen dat er schade is en dat deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het product. U kunt hierbij denken aan een strijkijzer dat ontploft of een koekje met steentjes erin, maar ook aan prothesemiddelen die niet deugen (denk aan de metaal-op-metaal heupprothesen of de silicone borstprothesen van het merk PIP). Mr. M.G.F. de Graaff-Bosch (zie: Advocaat) heeft de afgelopen jaren veel slachtoffers van gebrekkige producten bijgestaan, waarbij zij ook nauw heeft samengewerkt met advocaten in het buitenland.