Verhalen doorbetaald loon

Afbeelding invoegen
  Naast het slachtoffer zelf, lijden soms ook anderen schade als gevolg van het letsel dat iemand heeft opgelopen. Als werkgever bent u gehouden om het loon gedurende een bepaalde periode door te betalen aan uw arbeidsongeschikte werknemer. Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt door toedoen van een ander, dan geeft de wet u de mogelijkheid om het netto doorbetaalde loon te verhalen op deze aansprakelijke derde. Ook de redelijke kosten voor reïntegratie komen voor verhaal in aanmerking. BAEN Advocatuur. neemt u deze werkzaamheden graag uit handen. Voor informatie kunt u vrijblijvend en kosteloos contact opnemen.