Nieuws


Vergoeding PGB - donderdag 31 augustus 2023

De Centrale Raad van Beroep heeft recent geoordeeld dat naasten die zorg verlenen met behulp van het persoons gebonden budget (pgb) vanaf nu recht hebben op hetzelfde salaris als professionele zorgverleners. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor het beleid van de gemeenten op dit punt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat zich buigen over deze uitspraak. 


Terug naar de vorige pagina >