Nieuws


Geen handel in leed - dinsdag 15 februari 2022

In de gedragsregels van de advocatuur is van oudsher een provisieverbod opgenomen: "Het is de advocaat niet toegestaan een beloning toe te kennen of te ontvangen voor het verkrijgen of aanbrengen van opdrachten, tenzij de advocaat kan aantonen dat hij daarbij niet handelt in strijd met de kernwaarden en voorts dat hierbij slechts het belang van de rechtzoekende bepalend is."
Op aandringen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in 2018 de toelichting op deze gedragsregel aangepast, waardoor het nu onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan dat advocaten een redelijk bedrag betalen aan bijvoorbeeld vergelijkingswebsites of bemiddelingssites voor het binnenhalen van een opdracht.  
De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) heeft echter in haar ledenvergadering van 27 januari 2022 besloten dat het haar leden niet is toegestaan te betalen voor zaken. In de praktijk komt het voor dat bijvoorbeeld assurantietussenpersonen gegevens van slachtoffers verkopen aan belangenbehartigers, die daar soms wel honderden euro's voor over hebben. Dat kunnen allerlei soorten belangenbehartigers zijn: advocaten, letselschaderegelaars of medewerkers van letselschadebureaus. De LSA heeft in een persbericht afstand genomen van deze handel in cliëntgegevens. Een zaak moet naar het oordeel van de LSA gaan naar degene die de belangen van het slachtoffer optimaal behartigt en niet naar de hoogste bieder. De kwetsbare en afhankelijke positie waarin slachtoffers verkeren maakt het onwenselijk dat derden worden betaald om hun persoonlijke gegevens te verstrekken. Mr. M.G.F. de Graaff-Bosch, advocaat bij BAEN Advocatuur, is lid van LSA en onderschrijft dit standpunt van harte.     
 
 


Terug naar de vorige pagina >