Nieuws


Proportionele aansprakelijkheid - vrijdag 27 augustus 2021

Door mr. dr. A.J. Van is een noot geschreven bij een beschikking in deelgeschil van de rechtbank Amsterdam van 29 oktober 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:5297). In deze verdrietige zaak sta ik de ouders bij, van wie het ongeboren kindje kort voor de uitgerekende datum in de buik van de moeder overleed. Aansprakelijkheid voor het te laat doorsturen door de verloskundige voor verder onderzoek nadat er duidelijke alarmsignalen waren is erkend. In deze procedure speelde echter de vraag of het overlijden volledig valt toe te rekenen aan de gemaakte fout of dat sprake is van proportionele aansprakelijkheid en zo ja, voor welk percentage de verloskundige dan aansprakelijk kan worden geacht. De rechter kwam tot een percentage aansprakelijkheid van 3,6% waar uit een ingebracht expertiserapport 61% aansprakelijkheid volgde. August Van is - net als ik - van mening dat de beslissing van de rechter ten aanzien van de proportionele aansprakelijkheid niet juist is. Hij is zelfs van mening dat uit juiste toepassing van de leer van de proportionele aansprakelijkheid volgt dat de verloskundige volledig aansprakelijk moet worden geacht voor het overlijden van het kindje. Hoger beroep is inmiddels ingesteld en voor de ouders zal dat hopelijk zal een betere uitspraak opleveren. Wordt vervolgd!


Terug naar de vorige pagina >