Nieuws


Hoogste bedrag aan smartengeld - zaterdag 2 januari 2021

Op 24 december 2020 kende de rechtbank Rotterdam aan een slachtoffer van ernstige mishandeling het hoogste bedrag aan smartengeld toe dat tot nu toe in Nederland is toegewezen: € 350.000,-. Het slachtoffer werd in zijn woning zodanig mishandeld dat hij ernstig hersenletsel opliep. Als gevolg hiervan raakte hij onder andere halfzijdig verlamd, is hij rolstoel gebonden en is hij beperkt in zijn communicatie. Hij heeft 24 uur per dag zorg nodig. De rechtbank Rotterdam oordeelde op 24 december 2020 dat de schade op basis van de gebleken feiten en omstandigheden naar maatstaven van billijkheid zal worden vastgesteld op het verzochte bedrag van € 350.000,-. Bij het bepalen van de hoogte van dit bedrag heeft de rechtbank rekening gehouden met de zeer verstrekkende gevolgen die met name de mishandeling voor het slachtoffer heeft gehad en nog steeds heeft. De rechtbank heeft ook gekeken naar bedragen die in min of meer vergelijkbare zaken zijn toegewezen. Helaas is de uitspraak nog niet formeel gepubliceerd.
Tot deze zaak bedroeg het hoogste bedrag aan smartengeld dat ooit in Nederland door een rechter was toegewezen € 200.000,- (rechtbank Gelderland d.d. 11 november 2015).


Terug naar de vorige pagina >