Medische fout / klacht ziekenhuis

 

Ook in de gezondheidszorg worden fouten gemaakt. U kunt daarbij denken aan het missen van een diagnose, het toedienen van een verkeerd medicijn of de verkeerde hoeveelheid, een fout bij een operatie, maar ook het verlenen van onvoldoende nazorg en het onvoldoende informeren over de risico's en alternatieven van een medische behandeling. Dergelijke fouten kunnen grote gevolgen hebben. Niet alleen voor uw gezondheid, maar ook voor uw mogelijkheid om nog te werken, te sporten of uw sociale contacten te onderhouden. 

Wanneer u de arts, therapeut of zorginstelling aansprakelijk stelt, zal de aansprakelijkheidsverzekeraar van deze partij zich tot u wenden. Regelmatig vindt er dan een langdurige discussie plaats over de aansprakelijkheid (was het een fout of een complicatie?) en de schade (is de schade wel het gevolg van de fout?). Ook worden vaak ingewikkelde medische termen gebruikt en is het voor een patiënt heel lastig om zelf de inhoud van zijn/haar medisch dossier te beoordelen.

Naast de hiervoor beschreven (civielrechtelijke) aansprakelijkstelling, kan een arts of therapeut ook via het medisch tuchtrecht ter verantwoording worden geroepen of kan een klacht worden ingediend bij de betreffende beroepsvereniging of zorginstelling of de geschilleninstantie waar de betreffende zorginstelling lid van is. 

Bij BAEN Advocatuur. bestaat een jarenlange ervaring in het bijstaan van slachtoffers van medische fouten. Zij maakt daarbij gebruik van een zeer gerenommeerd medisch adviesbureau, dat gespecialiseerd is in het bijstaan van slachtoffers. Welke weg (civiel, tucht en/of klacht) in uw situatie het beste gevolgd kan worden bespreken wij graag met u: Neem contact op.