Geschil met AOV-verzekeraar

Afbeelding invoegen
  Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft u afgesloten met het doel uw schade op te vangen wanneer u als gevolg ziekte of een ongeval niet kunt werken. Niet zelden echter is de AOV-verzekeraar van mening dat u, na melding bij deze verzekeraar, geen recht heeft op een uitkering. Er ontstaat dan een geschil tussen de verzekeraar en u als verzekeringnemer. De belangen zijn voor u zeer groot; vaak is immers het voortbestaan van uw bedrijf afhankelijk van de uitkering. BAEN Advocatuur. staat in deze kwesties uitsluitend de verzekeringnemer bij: neem contact op.