Nieuws


Val uit ziekenhuisbed - maandag 13 november 2017

In dit artikel (lees het artikel hier) beschrijft één van mijn cliënten wat haar is overkomen in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Zij raakte tijdens haar opname zeer verward en is bij een poging om zelf uit bed te klimmen (terwijl zij net geopereerd was aan een gebroken been) uit haar bed gevallen. Hierdoor is de breuk veel ernstiger geworden en nooit meer goed genezen. Zij zal nu moeten kiezen tussen het vastzetten van dit been of amputatie van een deel van het been. Het ziekenhuis en diens aansprakelijkheidsverzekeraar ontkennen aansprakelijk te zijn voor het ontstaan van de val en om die reden zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.
 
Bij dit ziekenhuis blijkt overigens de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie ook te werken op de claimafdeling van het ziekenhuis. Deze dubbelfunctie is in strijd met de onafhankelijkheid van de klachtencommissie en wekt de schijn van partijdigheid.

Patiënten die een ziekenhuis aanklagen beginnen met een 3-0 achterstand. Zonder letselschadeadvocaat zijn ze bij voorbaat kansloos. Patiënten bezitten over het algemeen niet de medische kennis en de financiële middelen die de ziekenhuizen en hun aansprakelijkheidsverzekeraars wél hebben. Het blijft daarnaast lastig te bewijzen dat iets is veroorzaakt door een medische fout. Het bewijsmateriaal (medisch dossier) is in het bezit van het ziekenhuis en het kost vaak de nodige moeite dit volledig te ontvangen. En wat als het dossier niet adequaat is bijgehouden (zoals ook speelt in de zaak die in het AD wordt beschreven)? Tot slot is er het machtsblok van de verzekeraars. Die kunnen het verdraaid lang volhouden, terwijl de portemonnee van een cliënt leeg raakt.  


Terug naar de vorige pagina >